Aktualizováno: 12.07.2020
Dnes je: 27.září
Šachový klub Mohelnice
Pod patronací šachového oddílu DDM&TJ Mohelnice, o.s., vychází již třináctým rokem šachový zpravodaj Gambit, osmým rokem se statutem oficiálního zpravodaje Šachového svazu Olomouckého kraje. Svým zaměřením je unikátní v rámci Šachového svazu ČR. Je vydáván v tištěné podobě s obálkou, opatřenou autorskými snímky z akcí uvedenými v obsahu čísla. Vzniká díky spolupráci řady dopisovatelů, kteří spolupracují bez nároku na honorář, neboť zpravodaj je neziskový. Šest vydaných čísel jednoho ročníku kopíruje šachovou sezónu a celoroční předplatné na období 2010/2011 činí 270,-Kč (včetně poštovného) + 180,-Kč u každého dalšího čísla zasílaného na stejnou adresu. Úvodní číslo nového ročníku vyšlo 6.října 2010.

V případě zájmu odebírat zpravodaj Gambit kontaktujte vydavatele – Karel Volek, e-mail: volek.karel@atlas.cz / telefon: 728160778

Představu o jeho obsahové náplni získáte v ukázkovém posledním čísle minulého ročníku a ve článku publicisty a dvorního dopisovatele Gambitu, Bc.Ladislava Spurného, jak ho dříve napsal pro školský zpravodaj vydávaný Krajským úřadem Olomouckého kraje (pozn. redakce).  

Časopis Gambit do školních šachových kroužků

Gambit je regionálním šachovým časopisem a současně oficiálním periodikem Olomouckého šachového svazu. Tento dvouměsíčník je určen všem milovníkům královské hry a současně jej odebírají všechny registrované šachové kluby v Olomouckém kraji. Jedním z aktuálních cílů je nabídnout tuto tiskovinu všem školám a školským zařízením, při nichž funguje pro děti a mládež šachový kroužek.

Na omylu by byl každý, kdo by v Gambitu shledával oficiální tiskovinu čistě trenérské, metodické či suše zpravodajské povahy. Opak je pravdou. Gambit je časopisem, který si klade za cíl nenásilně informovat o aktuálním dění v oblasti sportovního šachu a současně ruku v ruce s tímto přinášet zábavu a poučení. Je jistě potěšitelné, že následovně hodnotí časopis jeden z našich největších znalců šachové publicistiky a historie Jan Kalendovský: „Je to časopis pro lidi a dobře se čte. Jsou tam vtipné reportáže a různé zajímavosti.“

A co v něm mohou konkrétně najít děti a mladí šachisté, kteří se snaží v neobvyklé sportovní disciplíně zdokonalit ve školním kroužku? V prvé řadě tam naleznou sebe! Gambit uveřejňuje veškeré výsledky regionálních soutěží, do kterých jsou mnohé mládežnické kluby zapojeny. Kromě toho v časopise vychází spousta zajímavých partií komentovaných zkušenými šachisty, z nichž ovšem mnozí zdaleka nemají mistrovský titul. A to je dobře. Úroveň takovýchto hráčů zajišťuje správnost analýzy, ale současně ji činí dokonale srozumitelnou i laikovi.

To by však stále bylo málo na to, abychom si dovolili vás takto plošně oslovit. Gambit je doslova nabitý informace z oblasti šachu. Úspěšně se rozvíjí šachová publicistika na zajímavá témata, jsou zde otisknuty statě z historie i žhavé současnosti královské hry. Naleznete zde recenze na šachové knihy, perličky i kuriozity. Zavedená je rubrika „Rozhovor čísla“, ve které se vždy představí někdo z renomovaných mistrů či velmistrů a podělí se o své vzpomínky i zkušenosti z praktické hry a způsobu  tréninku.

Gambit rovněž nezapomíná ani na skutečnost, že v současnosti výpočetní technika (tolik lákavá pro děti a mládež) dorazila již i do oblasti čtyřiašedesáti černobílých polí. V periodiku naleznou zájemci čas od času upozornění na nové šachové programy i hodnocení vývoje v této oblasti. Zkrátka – Gambit dělá vše pro, aby v co nejširším spektru uspokojil každého zájemce u nevšední koníček, kterým šachy bezesporu jsou.

Budeme moc rádi, když se nám touto cestou podaří oslovit alespoň některé šachové náruživce. Pokud škola či školské zařízení nebude mít o odběr časopisu zájem, prosíme, aby s touto informací seznámila alespoň své žáky, kteří se sportovnímu šachu věnují. Předplatné periodika je skutečné zanedbatelné.

Vydavatelem Gambitu je DDM&TJ Mohelnice,o.s., odpovědným redaktorem předseda šachového oddílu a současně spolupracovník místního DDM Karel Volek. Toho také v případě zájmu o Gambit, prosím, kontaktujte: mail: volek.karel@atlas.cz, telefon: 728 160 778.

Bc.Ladislav Spurný
pracovník oddělení mládeže a sportu
© 2005-2013 otisek mohelnice